Trang chủ»Dịch vụ»Hồ sơ môi trường

Hồ sơ môi trường

 

Bảo vệ môi trường là gì? (Cập nhật 2023)

TẠI SAO PHẢI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

            Quan trắc môi trường (QTMT) là một quá trình đo đạc thường xuyên một hoặc nhiều chỉ tiêu về tính chất vật lý, hoá học và sinh học của các thành phần môi trường, theo một kế hoạch lập sẵn về thời gian, không gian, phương pháp và quy trình đo, để cung cấp các thông tin cơ bản có độ tin cậy, độ chính xác cao và có thể đánh giá được diễn biến chất lượng môi trường. Việc theo dõi, giám sát chất lượng môi trường định kỳ nhằm mục đích phân tích môi trường đang bị ảnh hưởng ở mức độ nào và hoạt động sản xuất kinh doanh có tác động như thế nào đến môi trường. 

Đây cũng là một phương thức để doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ môi trường, đồng thời cũng tự đảm bảo cho quyền lợi của chính mình.

Tùy vào diện tích, quy mô, đặc trưng của ngành nghề sản xuất mà việc quan trắc môi trường bao gồm những yếu tố sau đây:

            - Quan trắc chất lượng của không khí

            - Quan trắc chất lượng của nước

            - Quan trắc chất lượng của môi trường đất

            - Quan trắc chất lượng bùn và trầm tích

            - Quan trắc kiểm tra xác định chất thải rắn thông thường hay nguy hại

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

            Dịch vụ Quan trắc môi trường là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo Khoản 1 điều 110 “Chương trình quan trắc môi trường quốc gia, chương trình quan trắc môi trường địa phương, chương trình quan trắc môi trường của tổ chức kinh doanh, dịch vụ theo yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường và hoạt động quan trắc khác phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định về quan trắc môi trường phải được thực hiện bởi các tổ chức được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường”.

          - Các đơn vị quan trắc môi trường phải được Bộ Tài nguyên và môi trường chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Vimcerts). Mỗi đơn vị hoạt động Dịch vụ quan trắc môi trường sẽ có một mã số Vimcerts riêng. Những Vimcerts này sẽ có hiệu lực 03 năm kể từ ngày được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận. Nếu quá thời gian này mà đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường không gia hạn thì Vimcerts sẽ không còn hiệu lực.

Quy định về phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu quan trắc môi trường

          - Những phương pháp lấy mẫu, phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm phải được công nhận trong Vimcerts. Tại phần phụ lục của Quyết định về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nêu rõ lĩnh vực và phạm vi mà phòng thí nghiệm được chứng nhận.

           - Những thông số đã được quy định theo thông tư 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường mà phòng thí nghiệm chưa được  cấp phép thì phải có hợp đồng thầu phụ có liên quan. Kết quả thể hiện trên phiếu phân tích phải được thể hiện rõ là kết quả được quan trắc hoặc phân tích bởi nhà thầu phụ. 

 Quy định về máy móc thiết bị lấy mẫu và phân tích mẫu

            - Những thiết bị, máy móc quan trắc môi trường lấy mẫu và phân tích mẫu phải hoạt động bình thường và được hiệu chuẩn, kiểm định theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực đo lường.

 PHÂN LOẠI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY

            Quan trắc môi trường đã được quy định rõ ràng theo quy định của pháp luật. Có những loại quan trắc sau đây

            - Quan trắc định kỳ phục vụ công tác giám sát môi trường

            - Quan trắc đánh giá môi trường nền phục vụ công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mới hoặc nâng công suất

            - Quan trắc phục vụ công tác vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý khí thải

            - Quan trắc phục vụ nghiệm thu công trình xử lý nước thải hoặc khí thải

            - Quan trắc phục vụ thanh kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

            -  Các mục tiêu quan trắc khác phục vụ yêu cầu riêng của chủ doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Nam Sông Hồng

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 8/89 Đường Đinh Công Tráng, P. Lộc Hạ, TP. Nam Định, T. Nam Định

MST: 0600966211

Đại diện: Ông Phan Văn Thơ     Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc

Giới tính: Nam

SĐT chính: 0944343168

Email chính: [email protected]

Liên kết

công ty môi trường, xử lý khí thải, kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xử lý nước thải, tư vấn môi trường, đề án bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường định kỳ, giáo trình môi trường, thiết bị môi trường, xử lý nước sạch, tư vấn môi trường

Bản đồ