Trang chủ»Tài liệu

Tài liệu

QCVN 09 MT - 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

02/12/2022 - 10:45
 • Mô tả

  Quy chuẩn chất lượng Nước ngầm, quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dưới đất, áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước dưới đất, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.

 • Luật Bảo vệ môi trường 2020

  01/12/2022 - 09:35
 • Mô tả

  Luật bảo vệ môi trường 2020 ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã thông qua Luật bảo vệ môi trường...

 • Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Nam Sông Hồng

  Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 8/89 Đường Đinh Công Tráng, P. Lộc Hạ, TP. Nam Định, T. Nam Định

  MST: 0600966211

  Đại diện: Ông Phan Văn Thơ     Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc

  Giới tính: Nam

  SĐT chính: 0944343168

  Email chính: [email protected]

  Liên kết

  công ty môi trường, xử lý khí thải, kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xử lý nước thải, tư vấn môi trường, đề án bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường định kỳ, giáo trình môi trường, thiết bị môi trường, xử lý nước sạch, tư vấn môi trường

  Bản đồ